Regjeringa rår imot utanlandsreiser fram til 20. august