No skal dei eldste på barneskulane og ungdomsskulen tilbake til skulen