Vil auke løyvinga til nybygg på Meling skule

foto