Rådmannen ønskjer forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene