Får nye retningslinjer for strandsona ut på høyring