Sandra nærmar seg 100.000 følgjarar: - Det kjennest uverkeleg