Få som reiser ut av Bømlo for å jobbe - og få som reiser inn

foto