Ulikt utdanningstilbod kan gå ut over forsvarsevna

foto