Kommunen har ikkje retta alle pålegga frå Statsforvaltaren