Fremja krav om lovlegkontroll på vedtak kring varaordførarvervet