Telegrafstasjonen: Kystlaget er redd for ekstrautgifter