Barnehagestreiken: Bømlingane stilte sterkt i Bergen