Norsk seglingsløyve til russarar haustar kritikk

foto