Bømling helsa også dei som hadde «skjenda æra» hans