Beredskapsøving med kommunedirektøren som observatør