Har oppretta aksjeselskap for nye utsleppsfrie hurtigbåtar