Politikarane vil sjå nærare på skule og oppvekst

foto