– Fylkestingsvalet i år er eit demokrati-eksperiment