Kraftlag-støtte til fire prosjekt og rekordstort kjøpsutbytte

foto