Norske forskarar kartlegg symptom og plager etter covid-19

foto