Rekordmange tok kontakt med Giftinformasjonen om hoggorm i juni

foto