Regjeringa reknar med ein liten vekst for fylkeskommunen i 2021

foto