foto
Brann: Slik såg reketrålaren ut, etter at den brann måndag. Foto: Monica Selle

Berre på ei veke er det samla over 52.000 kroner i Spleis, til reketrålaren til «bessen»