Hareide seier avklaring om Rogfast-prosjektet kjem til hausten

foto