RIL fekk 70.000 frå Sparebanken Vest sitt Korona-fond

foto