Måkedebatt i fleire byar – dyrevernarar oppmodar til fredeleg sameksistens

foto