Feirar 150 årsjubileum for MTB på Rubbestadneset

foto