Undersøking: Ein av fire har bede venner og familie om økonomisk hjelp i år

foto