Fylkes-posisjonen går inn for å behalde snøggbåt-tilbodet slik det er