Gul beredskap grunna sjøkabelbrot og redusert kapasitet