STIL: Blankpussa instrument gir interessant blikk på korleis 17.mai-feiringa i Langevåg har gått føre seg. Foto: Geir Einarsen

Korpset sette preg på 17.mai-feiringa

I Langevåg vart det feiring med musikk og korps, og ved omsorgstunet i bygda vart korpsvitjinga sett stor pris på.

Ingen 17.mai utan korps, heiter det, og det var også tilfelle i Langevåg i år. Korpset stilte opp utanfor bedehuset i bygda, og marsjerte opp til kyrkja og omsorgstunet. Utanfor kyrkja og utanfor omsorgstunet sytte musikantane for flott musikk og god stemning.

Sjå biletserien vår om 17.mai-feiringa i bygda.