Foto: Ill.foto

Øving i sentrum

Mellom klokka 17:00 og 23:00 skal naudetatane ha øving i området Hollundsdalen til Svortland sentrum.

Politiet minnar om øvinga naudetatane skal ha i dag. Ein kan då forvente køyring av utrykkingskøyretøy. Det vil også bli nytta røyk og det vil bli skutt med lausammunisjon, skriv dei på politiets sin Twitter. 

#Bømlo I tidsrommet mellom kl 1700-2300 vil det pågå en stor samvirkeøvelse for nødetatene i området Hollundsdalen til Svortland sentrum. Gamle Bremnes ungdomsskole er en del av øvelsen. Det vil bli kjørt utrykning og det vil bli brukt røyk og skutt med løsammunisjon.

— Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest)October 29, 2019

Du kan lesa meir om øvinga her.