Film nummer 01. Unødig plastemballasje
Film nummer 01. Unødig plastemballasje

Sjå miljøfilmane her

Her kan du finne dei 16 miljøfilmane laga av ungdom på Bømlo.

Filmane kan du finne ved å klikke på denne linken