Sleipner-forliset: Randi og Nils-Tore jobba som journalistar den kvelden Sleipner gjekk på grunn. Her får du høyra deira historie. Foto: Håvard Hammarstrøm

Sleipner-forliset (DEL 1)

I dag 26. november er det 20 år sidan Sleipner forliste og 16 menneske omkom.

Me skal høyra historia til dei som var på jobb denne november kvelden. Første gjester i studio er journalist Nils-Tore Sele og Redaktør Randi Olsen, som skal fortelja korleis det var å vera journalist på ei slik hending.