Sleipner: Inge Reidar Kallevåg var ordførar og Sverre Olav Svarstad var rådmann november 1999, då ulukka skjedde. Foto: Arkivbilde og tekst frå avisa

Sleipnerforliset - Del 3

Ordførar Inge Reidar Kallevåg hadde vore ordførar berre i nokre månader når ulukka skjedde. Sverre Olav Svarstad var rådmann. (Episode 3:4)

Høyr den tredje episoden her