Sleipnerforliset: Samhaldet var sterkt hjå bygdafolket på Bømlo, kvelden Sleipner gjekk på grunn. Foto: Carina Wangensten

Podcast - Sleipnerforliset Del 2

Då Sleipner gjekk på grunn 26. november 1999, vart alle prestane i kommunen sette i beredskap. Utan erfaring frå noko liknande, måtte dei saman med politi, psykolog og legar etablera eit kriseteam for mange hundre pårørande og råka, berre på få timar.

Ein stort tverrfagleg beredskap samla seg kvelden då Sleipner gjekk ned.

Samhaldet var godt den kvelden
Gunnvald Bjotveit

Høyr Gunnvald Bjotveit og Asbjørn Gundersen sine erindringar frå ulukkeskvelden.