Regjeringa opnar breiddeidretten for normal trening

foto