Stilte på bremnestreninga i dag: Meiner seg usakleg oppsagte