Lokal handel på veg ned – ikkje BIL sitt ansvar

foto