Skota var tette og røyken låg tjukk ved skytebanen på Gilje i helga