Har underskrive klede- og utstyrsavtale med to lokale idrettslag