Dette fekk dei lokale idrettslaga i momsrefusjon

foto