BIL heidra eldsjeler og mange idrettsaktive torsdag kveld

foto