Fotballen treng éi veke for å starte breiddeidretten