Framleis på tabelltopp, trass i sesongens første nederlag