Vann etter at avgjersla fall på aller siste hol i golfcupen