BIL-styret står fast på avgjerd om å sparke trenarane