No kan frivillige lag og foreiningar på Bømlo få hjelp med dei høge straumutgiftene