Dette fekk idrettslaga på Bømlo i momskompensasjon