Håpar at mange gode forslag kjem til Stavlandfondet